Hvorfor er strategiudvikling nødvendig?

Strategisk udvikling et afgørende redskab, som alle professionelle organisationer og virksomheder gør brug af.

I en verden hvor markeder og trends er i konstant forandring, stiller det store krav til virksomheder og organisationers evne til udvikling af deres strategier og afhængige af deres evne til hurtige justeringer og tilpasninger.

Det er ikke kun i forhold til markeder – produkter – konkurrenter men i høj grad også organisationens sammensætning, i forhold til ledelsen og medarbejdere.

Det er ikke nok at man har en strategi, hvis den ikke bliver implementeret. Strategiudviklingen kommer først når ledelsen og medarbejdere omsætter den til handling.

Strategiudvikling – hvad kan der forventes?

Strategi kan ofte være en udefinerbar størrelse.

Vi arbejder med at gøre strategiudviklingen tydelig, brugbar og hjælper jer med at beskrive vejen til målet.

Vi vil i fællesskab derfor revurdere eller nytænke jeres visioner og værdier. Vi hjælper med at skabe overblik over virksomhedens planer for fremtiden, arbejde med værktøjer til at nå disse mål, udtænke tidsplaner for delmål mm.

En opdatering eller en helt ny strategiplan er typisk meget gennemgribende og stiller store krav til ledelsen. Det er derfor vigtigt, at strategiudviklingen og dens proces mødes med fuld opbakning, involvering og ikke mindst ønske og tro på fremtiden for virksomheden/organisationen.

Strategiudvikling

Kontakt os for en uforpligtende snak på telefon +45 51 30 34 40

el-kholy-consult_logo

Balance skaber udvikling