Hvorfor er strategiudvikling nødvendig?

Strategisk udvikling et afgørende redskab, som alle professionelle organisationer og virksomheder gør brug af.

I en verden hvor markeder og trends er i konstant forandring, stiller det store krav til virksomheder og organisationers evne til udvikling af deres strategier og afhængige af deres evne til hurtige justeringer og tilpasninger.

Det er ikke kun i forhold til markeder – produkter – konkurrenter men i høj grad også organisationens sammensætning, i forhold til ledelsen og medarbejdere.

Det er ikke nok at man har en strategi, hvis den ikke bliver implementeret. Strategiudviklingen kommer først når ledelsen og medarbejdere omsætter den til handling.

Ingen strategiudvikling uden plan

Strategien bliver ofte en udefinerbar størrelse.

Vi arbejder med at gøre strategiudviklingen tydelig, brugbar og hjælper jer med at beskrive vejen til målet. Derfor skal vi sammen revurdere eller nytænke jeres visioner og værdier.

  • Hvilke ønsker har I i for fremtiden – Hvor ser I virksomheden, i fremtiden?
  • Hvorfor er det nødvendigt at virksomheden, skal i den retning?
  • Hvad skal der til for at nå målene – konkurrencesituation, produktudvikling osv.?
  • Vurdering af resurse behov, økonomi, geografi – Hvordan?
  • Tids horisonter på delmål og overordnede mål – Hvornår?
Strategiudvikling

Sådan kan en strategiudviklings proces se ud

  1. Analyse – status på virkeligheden i dag, i forhold til aktuelle strategier, visioner, værdier og målsætninger, samt status på delmål.
  2. Ny strategiplan udarbejdes og nye forandringsprocesser udarbejdes til hele værdikæden. Opgraderinger af arbejdsgange og uddannelsesforløb planlægges i forhold til ledelsen og medarbejdere.
  3. Strategiprocessen sikres via implementering af planlagte ændringer – synliggørelse af den nye strategiplan – udvikling af medarbejdernes kompetencer – åbenhed omkring mål og delmål.
  4. Løbende opfølgning på strategiudviklingen – er vi på rette spor eller skal vi justere på noget.

Det er vigtigt!

En opdatering eller en helt ny strategiplan er typisk meget gennemgribende og stiller store krav til ledelsen.

Derfor er det af afgørende betydning at alle igennem strategiudviklingen går ind i processen med fuld opbakning, involvering, vilje og ikke mindst ønske og tro på fremtiden for virksomheden / organisationen.

Kontakt os for en uforpligtende snak på telefon +45 51 30 34 40

el-kholy-consult_logo

Balance skaber udvikling