lederudd

For at yde optimal ledelse, er det nødvendigt som leder at blive ved med at udvikle sig. Vi tilbyder derfor også lederudvikling, hvor vi især arbejder med to områder:

 1. At udvide den enkelte leders tekniske værktøjsbasse i forhold til: strategi, formidling, konflikthåndtering, motivation af medarbejdere m.m.
 2. At arbejde med lederens reflektionsniveau og selvindsigt

Disse områder er begge essentielle fokusområder i forhold til at arbejde med individuel lederudvikling

Et lederudviklingsforløb hos El-kholy Consult vil gøre dig bevidst om:

 • Din ledelsesstil
 • Kropssignaler
 • Dine styrker
 • Dine udviklingsområder
 • Din energi og motivation
 • Dine ønsker og fremtidsvisioner
 • Stressbelastninger

Dit skræddersyede forløb er særligt tilrettelagt i samråd med coachen og er baseret på samtaler, tests og feedback. Her vil udvalgte indsatsområder blive det primære fokus for videre udviklingsforløb

Disse indsatsområder kunne være:

 • Mere effektiv implementering af en overordnet strategi og formidling af denne
 • Udvikling af personlige kompetencer såsom uddelegering, motivation af medarbejdere, mødeledelse, konflikthåndtering m.m.
 • At blive en mere tydelig og gennemslagskraftig formidler
 • Udvikling af værktøjer til håndtering af personlige udfordringer, samt fastholdelse og viderebygning af ressourcer
 • At blive bevidst om styrker og svagheder som leder ved hjælp af personlighedstests
 • Stresshåndtering

Udover individuel lederudvikling, tilbyder vi desuden et tilpasset uddannelsesforløb for virksomheder i forhold til f. eks strategi, rådgivning, konflikthåndtering og stress håndtering -og forebyggelse (se mere under fanen ”Organisationsudvikling”)

Kontakt os for en uforpligtende snak på telefon +45 51 30 34 40

el-kholy-consult_logo

Balance skaber udvikling