Hvad er en konflikt?

Konflikter findes i alle organisationer og sammenhænge. En konflikt opstår af uoverensstemmelser mellem to eller flere personer.  Ofte er konflikten, i sin opståen, ikke synlig for omgivelserne.

Først når samarbejdet mellem de involverede bryder sammen, bliver konflikten synlig – dette er en stor udfordring i praksis da konflikten på dette tidspunkt ofte er nået et kritisk punkt. Konflikt er yderst resursekrævende for alle involverede parter. Derfor er det helt centralt at konflikthåndtering iværksættes så hurtigt som muligt.

Uløste konflikter betyder store tab i og med at menneskelige ressourcer bliver brugt forkert.  Kort sagt: En konflikt fjerner fokus, skaber et dårligt arbejdsmiljø og vil have en negativ indvirkning på virksomhedens resultat.

Hvad er konflikthåndtering?

Konflikthåndtering er en proces hvor vi vil minimere de negative virkninger og efterfølgende have fokus de positive åbninger der også er i en konflikt.
En konflikthåndtering skaber en læringsproces for såvel den enkelte, som for teamet, ledelsen osv.

Vores indgangsvinkler for en udviklende konflikthåndtering er:

 • Fastlægge fælles spilleregler for konflikthåndteringen
 • Tydeligt og gennemsigtigt samarbejde med alle parter omkring proces, konsekvens og forløb.
 • Kortlægge sagens kerne og hvilke personer der er/ikke er involveret.
 • Forskellig anses som en resurse der kan bruges hvis den accepteres
 • Finde nye handlemuligheder ud af konflikten.
 • Sikre at løsningerne bygger på fælles ejerskab, igennem gensidig forståelse og respekt imellem parterne.
 • Tydelig kommunikation imellem alle parter, ledelse og afdelingen igennem hele forløbet.
 • Efterfølgende løbende opfølgninger og sparring.

Hvornår er konfliktmægling nødvendig?

Som leder er det muligt at løse konflikter selv. Der er dog situationer, hvor vores neutrale og professionelle øjne, vil kunne gøre en betydelig forskel i konflikthåndteringen. Det kan derfor være en god ide at få professionel vejledning og sparring til konflikthåndering, for at sikre læring og konfliktløsning både nu og i fremtiden.

Vi kan gøre en forskel:

 • Hvis du ikke selv føler du kan håndtere konflikten
 • Hvis konflikten er blevet meget personlig relateret.
 • Hvis konflikten berører mange personer, teams, afdelinger osv.
 • Hvis der er tale om en konflikt der fortsat ”popper op”, trods gentagne
  forsøg på konflikthåndtering.
 • Hvis konflikten er konstateret men svær at konkretisere.
 • Hvis lederen er en del af konflikten og der er ønske om en uvildig mægling.
Egne-49

En konflikthåndtering er et fælles ansvar!

Køreplan for en konfliktløsning vil typisk være:

 1. Kontrakten for konfliktmæglingen sættes op.
  (Aftaler der beskytter de medvirkende, så de kan føle tryghed i forløbet
  og acceptere deres medansvar for processen.)
 2. Årsager til konflikten.
  (Kortlægning af uenigheder. Her er det vigtigt at alles synspunkter kan komme frem, uden følelsesmæssige afbrydelser.)
 3. Konfliktens indhold.
  (Opdeling af konfliktens punkter prioriteres for at sikre en fælles overskuelighed og forståelighed)
 4. Op i helikopteren.
  (Hvert enkelt punkt undersøges og alle løsningsforslag er som udgangspunkt i spil. Kompromiser er her vigtige.)
 5. Fra konflikt – til fælles løsninger.
  (Der vælges løsninger i fælles forståelse og accept. Løsninger, handlingsplaner
  og evt. forhold der skal træde i kraft, hvis de ikke overholdes.)
 6. Evaluering og ansvar.
  (processen skal understøttes af opfølgende møder, både for at sikre at konflikten er et overstået kapitel og som status på de indgåede aftaler.)

Hvad giver en professionel konflikthåndtering?

En konflikt der håndteres rigtigt, fører noget positivt med sig:

 • Et sundere arbejdsmiljø.
 • Fastholdelse af talent og viden i virksomheden
 • Engagerede medarbejdere.
 • Større forståelse, interesse og respekt for hinanden.
 • Større motivation
 • Bedre udnyttelse af ressourcer.
 • Professionelt omdømme.

Kontakt os for en uforpligtende snak på telefon +45 51 30 34 40

el-kholy-consult_logo

Balance skaber udvikling