Business Coaching 1-1 (se også under certificering og uddannelse)

Business Coaching er et målrettet værktøj med fokus på, at løse individuelle problematikker gennem frigørelse af personlige ressourcer. Undervejs ligges konkrete handlingsplaner for den enkelte persons udvikling. I processen trænes (selv) refleksion og bevidsthed. Samlet bidrager forløbet til, at personen agerer mere hensigtsmæssigt i forhold til sine arbejdsopgaver i hverdagen.

Der er til alle forløb mulighed for at supplere med en personlighedstest (se også under fanen tests).

Egne-42

Ring efter en business coach når du eller en medarbejder:

  • Står i en svær arbejdssituation som han/hun ikke selv kan se sig ud af
  • Mangler motivation
  • Har svært ved at overskue og strukturere dagligdagen
  • Føler sig stresset, eller vil forebygge stress
  • Mangler arbejdsglæde
  • Er kommet tilbage fra et længere sygdomsforløb og har brug for en “kick start”

Kontakt os for en uforpligtende snak på telefon +45 51 30 34 40

el-kholy-consult_logo

Balance skaber udvikling