Hos El-kholy Consult er vores kerneopgave at tilbyde Strategisk og organisatorisk rådgivning til alle ledelses niveauer, samt til HR afdelinger.
Vi har fokus på at igennem professionel og ansvarlig ledelse skaber vi energi og synlighed i hele organisationen.

El-kholy Consult ser uddannelse som katalysator for inspiration, læring og personlig udvikling.

Med El-kholy Consults erhvervspsykologer og erhvervskonsulenter får du
sparring og viden omkring:

 1. Ledelse
 2. Strategisk rådgivning
 3. Kommunikation
 4. Organisationsudvikling og kultur
 5. NEO PI-3 – Personlighedstest
 6. Strategisk stressrådgivning (forebyggelse) / Akut stress coaching
 7. Insight Discovery – Personprofil
 8. Coaching – (tilbydes også som certificering)
 9. Testning – og certificering
 10. Foredrag
foto_erhverv

Klik på emnerne for at læse mere

Modstands-Ledelse


Billede1
MODSTANDS-LEDELSE

Et kursus om ledelse under kritik, konflikter og kriser

v/Michael Dupont, Erhvervskonsulent & Antropolog, Ph.d.

El-Kholy Consult– Agerbæksvej 7b, 8240 Risskov

4 kursus-dage a 5 timer

Tirsdags-hold:21. aug., 11. sep., 25. sep. & 9. okt. 2018 – kl. 09.00-14.00

Torsdags-hold:23. aug., 13. sept., 27.sep. & 11. okt.2018 – kl. 09.00-14.00

Pris:kr. 8900,- per person

Tilmelding via mail: michael@elkholyconsult.dk

 

Kursusbeskrivelse

Når arbejdslivets udfordringer mødes af skepsis, kritik eller konflikter fra medarbejderne, er det en særskilt ledelsesopgave at navigere med klarhed og beslutsomhed. Kursets formål er at belyse, hvordan sådanne psykosociale dynamikker opstår, hvordan de påvirker det personlige lederskab og hvilke handlemuligheder, der bør overvejes. Kurset baserer sig på en blanding af oplæg om modstands- og konfliktteori, praktiske øvelser samt kursistens erfaringer fra egen organisation og ledelsespraksis. Kurset kræver ingen faglige forudsætninger.

 

Program:

 1. dag: Usikkerhed og udsathed i lederskabet Introduktion til kurset og til modstands- & konfliktteori.
 2. dag: Psykiske & sociale udfordringer – Skepsis, resignation, mismod & negative forventninger. Faglig/personlig kritik. Oprørs-/opbrudstendenser.
 3. dag: Konflikt- & krisehåndtering – Samarbejdsproblemer. Rolleforandring. Overgangsfaser. Helhedsorienteret mediering/mægling
 4. dag: Modstandsledelse – et dagligt opdrag– Perspektivering af problemfeltet og kursets teoretiske/praktiske temaer
 EL-KHOLYCONSULT     –    Agerbæksvej 7b, 8240 Risskov
Strategiudvikling & rådgivning

Strategi rådgivning er et afgørende redskab, som alle organisationer gør brug af, men ofte forsømmer at få implementeret og tydeliggjort for medarbejderne. Strategien bliver en udefinerbar størrelse, som er svær at finde meningen med. Vi arbejder med at gøre strategien tydelig, brugbar og hjælper jer med at beskrive vejen til målet.

En strategirådgiver er løsningen, når en leder eller virksomhed ønsker at:

 • Blive afklaret omkring jeres vision
 • Få værktøjer til at arbejde med strategien i et langsigtet perspektiv
 • Udarbejde handlingsplaner til at nå jeres delmål og overordnede mål
 • Kunne facilitere en strategi-proces

strategi

Læs mere om: Strategiudvikling og rådgivning

Konflikthåndtering

Hvad er konflikthåndtering?
Konflikthåndtering er en proces hvorigennem vi vil minimere de negative virkninger og efterfølgende have fokus de positive åbninger der også er i en konflikt og der igennem skabe en læringsproces for såvel den enkelte som for teamet, ledelsen osv.

Ofte vil du som leder være i stand til at løse den selv, dog er situationer hvor vores neutrale øjne vil kunne gøre en betydelig forskel, både overfor medarbejdere men også i form af en vis ansvarsfraskrivelse for dig som leder.

Egne-49

Konflikters indflydelse på en arbejdsplads?
Uanset – er konflikter en del af en hvilken som helst organisation.  Nutiden såvel som fremtiden byder på mange nye samarbejdsformer, mere specialisering, mere koordinering på tværs af organisationer alle en forhold der i bund og grund er rigtig positivt.

Denne kompleksitet skaber dog også konflikter, der kræver handling hvis ikke det skal dræne medarbejdere, teams og dermed organisationen for energi, motivation, engagement, effektivitet og positiv udvikling. Kort sagt en konflikt fjerner fokus, skaber et dårligt arbejdsmiljø og vil have en negativ indvirkning på virksomhedens resultat.

Læs mere om: Konflikthåndtering

Klik på emnerne for at læse mere

Coaching 1-1

Coaching 1-1 (se også under certificering og uddannelse)

Coaching er en metode til at udforske og skabe nye perspektiver på din livssituation. Det er en fremadrettet proces, med fokus på dine ressourcer, værdier og mål.

Med coachen som katalysator udvikler du evnen til blandt andet at præcisere dine ønsker, se muligheder og opdage iboende ressourcer. Generelt giver coaching dig større overblik, ro og energi til at nå dine mål.
Således at du kan få et liv med størst mulig livskvalitet.

Et forløb med coach er en løsning hvis du:

 • Gerne vil motionere mere og evt. tabe dig
 • Søger nye perspektiver på et problem
 • Ønsker øget refleksion
 • Ønsker afklaring af mål og udviklingspunkter
 • Gerne vil være mere glad
 • Ønsker bevidsthed om egne ressourcer

Coaching-1-1-EK

NEO PI-3 personlighedstest

NEO PI-3 personlighedstest (se også under certificering og uddannelse)

Hvad kan du kan bruge NEO-PI-3 testen  til:

 • Individuel udvikling
 • Forståelse for egne ressourcer
 • Udviklingsområder.

NEO PI-3 er en dybdegående personlighedstest der foretages, i samarbejde med Hogrefe Psykologisk Forlag.
Testen bygger på den internationale anerkendte fem-faktor model (The Big Five) og er videnskabelig anerkendt for sin validitet.

Testen måler personligheden på fem faktorer:

 • Emotionelle (følelsesmæssige) reaktioner
 • Ekstroversion (udadvendthed)
 • Åbenhed
 • Venlighed
 • Samvittighedsfuldhed

Hver dimension rummer hver seks underinddelinger facetter, der giver et meget grundigt og nuanceret indsigt i dine præferencer og kompetencer, på dit personlige såvel som på dit professionelle plan.

Testen tages elektronisk og en efterfølgende gennemgang af rapporten sker altid i samspil mellem dig og en af vores NEO PI-3, certificerede medarbejdere.

Insights Discovery typetest

Insights Discovery personprofil er et enkelt arbejdsværktøj med ubegrænsede arbejdsmuligheder. Profilen er bygget på psykologen Carl Gustav Jungs teori, og der arbejdes hele tiden med at optimere og finjustere det bagvedliggende testapparat således at profilen altid er så præcis og valid som overhovedet muligt. Personprofilen tager udgangspunkt i, at alle mennesker har fire farveenergier i sig. Nogle har man lettere adgang til end andre, og nogle skal man strække sig efter. Profilen kan således være med til at skabe en større indsigt i personlige præferencer og udviklingspunkter.

Med en Insights typeprofil opnår man desuden et dybere kendskab til både sine egne og andres arbejdsvaner. Med den forståelse vil du være bedre rustet til at samarbejde og kommunikere effektivt, og dermed styrke din evne til at skabe og udvikle stærkere relationer mellem kollegaer, ledere og tværfaglige teams. Hvis du står overfor en arbejds- eller samarbejdsopgave der kan være svært at løse, eller har du lyst til at blive klogere på dig selv, så er en Insights personprofil måske det helt rigtige for dig. Testen kan tages af alle, og den er formuleret i et lettilgængeligt sprog der gør den både let forståelig og brugbar i hverdagen.

Hvis du vil vide mere står vi altid klar til at fortælle mere om hvordan en Insights personprofil kan give mening for dig.

Individuel sundhedstjek

Dit individuelle sundhedsforløb i eget hjem.

Tilbuddet er for dig, som kan nikke genkendende til et eller flere af følgende
udsagn:

 • Jeg vil gerne tabe mig på en sund og vedvarende måde
 • Jeg vil gerne have en sundere hverdag med mere energi og overskud
 • Jeg synes det er svært at navigere rundt i de mange sundhedsråd og -myter
 • Jeg har brug for vejledning og konkrete råd ift. fx sunde alternativer, indkøb og madlavning
 • Jeg vil gerne dyrke mere motion i hverdagen og har brug for et kærligt skub til at komme i gang
 • Jeg har brug for hjælp til at lægge en plan og finde ud af hvor jeg skal starte
 • Jeg vil gerne have besøg af en sundhedskonsulent i mit eget hjem

Sammen med dig arbejder vi på, at finde en løsning på de udfordringer du oplever i hverdagen.

Vi tager altid afsæt i dig og dine behov med udgangspunkt i dine ønsker og motivation for at ændre livsstil.

I fællesskab lægger vi således en plan for, hvordan du kan nå dine mål på en sund og vedvarende måde.

Et sundhedsforløb består typisk af fem besøg af 1-1,5 times varighed. Vi anbefaler fem besøg, idet forløbet indledes og afsluttes med sundhedstjek. Der er selvfølgelig altid muligt at forlænge forløbet efter dine behov.

Stress- Og Livsstilcoaching

Stress ødelægger dit liv – på jobbet og privat

Stress er ikke en sygdom – men en tilstand!

 • Oplever du din hverdag som hektisk og uoverskuelig?
 • Føler du dig utilpas, har du spændinger og hovedpine?
 • Oplever du selv og andre personer i dine omgivelser?
 • Føler du at du har ændret adfærd?
 • Eller har du svært ved at være ’til stede’?

Der er mange symptomer på stress, og det er vigtigt, at tage dem alvorligt,
inden det får for store konsekvenser.

Stress skal tages alvorligt!
Derfor er det vigtigt, hurtigst muligt at få aftalt en tid.
Vores coaches står klar og med meget kort varsel.

Vi tilbyder dig et coaching forløb, som er målrettet mod stresshåndtering.

Coaching er ikke terapi, men en måde, hvorpå vi igennem et individuelt
forløb, giver dig sparring på dine problemstillinger/udfordringer og hjælper
dig med at få en god og sund struktur i din hverdag igen og i fremtiden.

Egne-39

Læs mere om: Stresscoaching

Klik på emnerne for at læse mere

Certificering som Business Coach

Styrk din selvledelse og udvid din evne til at skabe ny viden og udvikling.

Formålet med Certificering i Business Coaching er, at du, igennem konkrete teknikker, lærer at udvikle og anvende dine medarbejderes viden, således at alle ressourcer bliver udfoldet. For at kunne udfolde andre, skal du kende egne ressourcer, udfordringer og coping-strategier.
Derfor arbejdes der målrettet med dine dagligdagsudfordringer, som uden tvivl vil bidrage til din selvudvikling.

businesscoach
Certificering i Business Coaching er relevant for dig, der:

 • ønsker mere tid til dig selv og din personlige udvikling
 • længes efter et eksternt netværk til at sparre med omkring de problematikker, du ikke kan dele med dine kollegaer
 • er på udkig efter nye måder at inspirere og motivere dine medarbejdere på
 • er ivrig efter at få nogle konkrete værktøjer til konflikthåndtering
 • savner at fordybe dig, og have tid til at opleve et højere refleksionsniveau

Certificering i Business Coaching vil gøre dig i stand til at:

 • tage tingene op i metaperspektiv og se problemerne fra mere end én vinkel
 • frigøre medarbejderes potentiale
 • kommunikere inddragende og motiverende
 • lede og strukturere møder
 • løse konflikter og vende dem til positive sociale handlinger

Certificering i Business Coaching er skabt til dig, der:

 • arbejder med ledelse på mellemleder-niveau i offentlige eller private virksomheder
 • arbejder som konsulent, mentor, rådgiver eller lign.
 • har en koordinerende menneskelig funktion
 • arbejder med projektledelse
 • har en lille eller mellemstor virksomhed

Kursusindhold:

 • kontrakt, spilleregler og forventningsafstemning
 • spørgeteknikker og kommunikationsredskaber
 • individuelle processer vs. teamprocesser
 • konflikthåndtering, vanskelige samtaler og feedbackmetoder
 • personlig udvikling
 • appreciative inquiry
 • systemisk/narrativ tilgang
 • reflekterende team og kreative metoder til facilitering af teamprocesser
 • omsætning af teorier og metoder til daglig praksis

Kursusforløb:

Når du er tilmeldt kurset vil du modtage følgende inden kursusstart:

 • en coachinggrundbog, samt mappe m. artikler og noter som kan læses inden kursusstart for størst udbytteprogram, handlingsplan, deltagerliste og litteraturliste
 • program, handlingsplan, deltagerliste og litteraturliste

Kurset strækker sig over 8 undervisningsdage samt en afsluttende eksamensdag.
Det forventes kursisterne udfører minimum 20 træningstimer imellem undervisningsdagene. Alle dage er med fuld forplejning.
Efter endt kursus skal du påregne en hel dag til eksamen, du vil dog kun selv være til eksamen ca. 40 min. Udover den mundtlige eksamen afleveres en 3 siders synopsis.

Tidspunkter for kurser:

Tidspunkter for nye kurser vil løbende blive opdateret.

Eksamen:

 • Eksamensdato bliver oplyst efter sidste tilmeldingsfrist.
Certificering i personlighedstesten NEO PI-3

NEO PI-3 personlighedstest

Hvad kan du kan bruge NEO-PI-3 testen  til:

 • Individuel udvikling
 • Forståelse for egne ressourcer
 • Udviklingsområder.

NEO PI-3 er en dybdegående personlighedstest der foretages, i samarbejde med
Hogrefe Psykologisk Forlag.
Testen bygger på den internationale anerkendte fem-faktor model (The Big Five) og er videnskabelig anerkendt for sin validitet.

Testen måler personligheden på fem faktorer:

 • Emotionelle (følelsesmæssige) reaktioner
 • Ekstroversion (udadvendthed)
 • Åbenhed
 • Venlighed
 • Samvittighedsfuldhed

Hver dimension rummer hver seks underinddelinger facetter, der giver et meget grundigt og nuanceret indsigt i dine præferencer og kompetencer, på dit personlige såvel som på dit professionelle plan.

Testen tages elektronisk og en efterfølgende gennemgang af rapporten sker altid i samspil mellem dig og en af vores NEO PI-3, certificerede medarbejdere.

PRIS

3 dages certificering for 1 person:   18.000 kr. ekskl. moms.

Prisen er inklusiv:

 • 1 Erhvervspsykolog i 3 dage og censor ved eksamen.
 • Mappe og elektroniske test  til træning.
 • Manual – grundbog •  Artikler, noter og andet materiale.
 • Morgenmad, frokost, the, kaffe, frugt og snacks.
 • Certifikat v. bestået kursus.

STED.

 • Kurset afholdes på Agerbæksvej 7B, 8240 Risskov.
 • Ved virksomheds certificeringer aftales prisen individuelt udfra geografi og antal der skal certificeres.

TID.

 • Kurset vare 3 dage, fra 9-17:00.
 • Eksamen er indlagt i dag 3. Der vil typisk være 2 sammenhængende dage (1 & 2)
  og min. 30 dage til dag 3, dette aftales nærmere ved certificerings forløbets start.
 • Der kan forventes hjemmearbejde til at øve brugen af test samt aflevering af en synopsis (3 sider) inden eksamen.

KONTAKT:

Hanna El-kholy, Erhvervspsykolog  Cand.Psych. Aut på Tlf.: 51 30 34 40  eller E-mail: hanna@elkholyconsult.dk

personlighedstest

Lederuddannelse

Kravet til nutidens leder er stødt stigende. Uddannelse og træning er derfor nødvendig for at kunne levere ledelse på højeste plan.

Vi har mange års erfaringer med at tilrettelægge, skræddersy og levere lederuddannelser til organisationer og virksomheder. Hos os handler det om den enkelte leder og hvad der rør sig i denne persons hverdag. Vi arbejder multiteoretisk, hvilke vil sige at vi trækker på en lang række teorier og værktøjer fra erhvervspsykologiens og coachingens verden for at levere det bedste produkt til den enkelte leder eller virksomhed.

Basic Leadership Skills

El-kholy Consult tilbyder en grund-lederuddannelse, hvor du bliver klædt på til de mange udfordringer der følger med, når du træder ind i rollen som leder.

For at kunne lede andre, er det vigtigt, at kunne lede sig selv. Derfor har vi skræddersyet et program, som giver dig mulighed for at opbygge dit personlige lederskab samtidig med, at du opnår de basis-lederskabsevner det kræver at være leder for andre. På uddannelsen vil du blive udfordret og styrket baseret på et program, der består af både aktuel teori og konkrete praksisrettede metoder. Uddannelsen danner samtidig grundlag for et udvidet og aktivt ledelsesnetværk.

Du opnår

 • et stærkt personligt lederskab
 • indsigt i både klassiske og nyeste ledelsesmetoder
 • at kunne frembringe motivation og trivsel
 • kommunikative og relationelle færdigheder
 • evner til at skabe følgeskab
 • at kunne drive udviklings- og forandringprocesser
 • færdigheder i forhold til at skabe innovation
 • redskaber til at spotte og tackle konflikter
 • konkrete og direkte anvendelige ledelsesværktøjer
 • kendskab til dig selv og din ledertype

Hvem kan deltage?

Denne uddannelse retter sig mod dig, som er ny i lederrollen og som har behov for grundlæggende ledelseskompetencer, der effektivt kan styrke dig i de daglige ledelsesudfordringer. Eller dig som allerede har ledererfaring, men som ønsker at skabe endnu bedre resultater med din ledelse.

Uddannelsens indhold

Baseret på nyeste forskning indenfor feltet samt gedigen praksiserfaring har vi sammensat et program der giver dig de vigtigste lederskabskompetencer. Nedenfor kan du få et overblik over hvad de enkelte moduler i uddannelsen indeholder.

Modul 1 – kickoff

 • Præsentation og introduktion
 • Insights typeprofiler
 • Selvledelse (går igen i alle følgende moduler)

Modul 2

 • Ledelsesstile og metoder
 • Organisationsteori
 • God ledelse

Modul 3

 • Proaktivitet
 • Værdibaseret ledelse
 • Følgeskab


Modul 4

 • Modstand og medspil
 • Vision
 • Konflikthåndtering

Modul 5

 • Motivationsskabelse
 • MUS
 • Konkrete ledelsesværktøjer

Modul 6

 • Innovation
 • Planlægning og prioritering
 • Coachingteknikker

Modul 7

 • Coachingteknikker fortsat
 • Facilitering
 • Mødeledelse

Modul 8

 • Kommunikation
 • Arbejdsmiljø og trivsel
 • Stresshåndtering

Modul 9

 • Præsentationsteknik
 • Mødeledelse
 • Team

Modul 10

 • Strategiledelse
 • Implementering
 • Afrunding

PRAKTISK

Sted:

Agerbæksvej 7B
8240 Risskov

www.elkholyconsult.dk

Pris:

25.000 kr. + moms

Prisen er inklusiv:

 • undervisning ved erhvervspsykolog samt erhvervskonsulent
 • fuld forplejning alle dage i form af morgenmad, frokost, drikkevarer og snacks
 • en god middag inklusiv drikkevarer på restaurant den sidste aften
 • typeprofil fra Insights
 • 2 timers feedback og coaching
 • materialer
 • diplom

Tilmelding

Af hensyn til deltagernes udbytte er der et begrænset antal pladser.

For tilmelding eller yderligere information om uddannelsen kontakt venligst:

Hanna El-Kholy

Mobil: 51 30 34 40

Mail: hanna@elkholyconsult.dk

Kursus i fascilitering m. 'Visuelle Værktøjer'

Visuelle Værktøjer er et kreativt værktøj skabt af erhvervspsykologerne Hanna El-Kholy og Gaia Nedergaard

Visuelle værktøjer er et arbejdsredskab til udviklende samtaler og processer. Materialet har vist sig effektivt i faciliteringen af både klinisk og organisatorisk arbejde, og det udmærker sig gennem evnen til at åbne op for klienters og medarbejderes fortolkninger og forståelsesmåder.
Materialet indeholder 150 betydningsmættede billeder taget af Yuri Arcurs, som er blandt verdens dygtigste fotografer. Gennem brugen af narrative interviewguides kan der nås både dybdegående og intuitiv udforskning af personers og gruppers værdier, visioner eller problemstillinger.

Med et kursus i facilitering m. ”Visuelle Værtktøjer” vil du stå stærkere som formidler, og på en kreativ og anderledes måde være i stand til at kunne kommunikere og formidle indhold og materialer på en ny og spændende måde.

Klik på punktet for at læse mere

Escaperum

El-kholy Consult har en lang tradition for sjov og lærerrig teambuilding. Som noget nyt er vi begyndt også at bruge escaperum til det.

Et escaperum er et legende rum, hvor en gruppe skal bryde ud (eller ind), ved hjælp af at løse gåder, finde skjulte nøgler og lignende. I El-kholy Consult ser vi så på jeres samarbejde ved hjælp af Insights Discovery Typetest (R). Insights  er et letforståeligt filter til at se på personlighedstyper, og hvordan de arbejder sammen.

Escaperummet er enten hos vores samarbejdspartner Escape Factory  eller hos vores søsterselskab Escape Team.

 

Kontakt os for en uforpligtende snak på telefon +45 51 30 34 40

el-kholy-consult_logo

Balance skaber udvikling