Hos El-kholy Consult er vores kerneopgave at tilbyde Strategisk og organisatorisk rådgivning til alle ledelses niveauer, samt til HR afdelinger.
Vi har fokus på at igennem professionel og ansvarlig ledelse skaber vi energi og synlighed i hele organisationen.

El-kholy Consult ser uddannelse som katalysator for inspiration, læring og personlig udvikling.

Med El-kholy Consults erhvervspsykologer og erhvervskonsulenter får du
sparring og viden omkring:

 1. Ledelse
 2. Strategisk rådgivning
 3. Kommunikation
 4. Organisationsudvikling og kultur
 5. NEO PI-3 – Personlighedstest
 6. Strategisk stressrådgivning (forebyggelse) / Akut stress coaching
 7. Insight Discovery – Personprofil
 8. Coaching – (tilbydes også som certificering)
 9. Testning – og certificering
 10. Foredrag
foto_erhverv

Klik på emnerne for at læse mere

Strategiudvikling & rådgivning

Strategi rådgivning er et afgørende redskab, som alle organisationer gør brug af, men ofte forsømmer at få implementeret og tydeliggjort for medarbejderne. Strategien bliver en udefinerbar størrelse, som er svær at finde meningen med. Vi arbejder med at gøre strategien tydelig, brugbar og hjælper jer med at beskrive vejen til målet.

En strategirådgiver er løsningen, når en leder eller virksomhed ønsker at:

 • Blive afklaret omkring jeres vision
 • Få værktøjer til at arbejde med strategien i et langsigtet perspektiv
 • Udarbejde handlingsplaner til at nå jeres delmål og overordnede mål
 • Kunne facilitere en strategi-proces

strategi

Læs mere om: Strategiudvikling og rådgivning

Organisationsudvikling

El-kholy Consult ser uddannelse som katalysator for inspiration, læring og personlig udvikling. Derfor tilbyder vi specifikt tilpassede uddannelsesforløb i følgende temaer:

 • Kommunikation
 • Organisationskultur
 • Arbejdsmiljø
 • Stresshåndtering/forebyggelse
 • Strategi/rådgivning
 • Ledelse
 • Rekruttering
 • Coaching – se under fanen coaching (tilbydes også som certificering)
 • Testning – se under fanen tests (tilbydes også som certificering)
 • Teamudvikling – se under fanen teamudvikling

organisation

Lederudvikling

Lederudvikling er nødvendigt i forhold til at yde optimal ledelse. Vi arbejder især med to områder:

 1. At udvide den enkelte leders tekniske værktøjskasse i forhold til: strategi, formidling, konflikthåndtering, motivation af medarbejdere m.m.
 2. At arbejde med lederens refleksionsniveau og selvindsigt. Begge områder er essentielle fokusområder i forhold til at arbejde med individuel lederudvikling.

Et lederudviklingsforløb hos El-kholy Consult vil gøre dig bevidst om:

 • Din ledelsesstil
 • Kropssignaler – genkende og handle på dine behov
 • Dine styrker
 • Dine udviklingsområder
 • Din energi og motivation
 • Dine ønsker og fremtidsvisioner
 • Stressbelastninger

lederudd

Samtaler, tests og testfeedback danner baggrund for, i samråd med Coachen, at udvælge relevante indsatsområder. Disse indsatsområder bliver det primære fokus for det videre udviklingsforløb (se venligst under fanen tests).

Disse indsatsområder kunne være at:

 • Blive bedre til at implementere en overordnet strategi og formidle denne klart og tydeligt
 • Udvikle individuelle kompetencer så som uddelegering, motivation af medarbejdere, mødeledelse, konflikthåndtering mm.
 • Blive en mere tydelig og gennemslagskraftig formidler
 • Få værktøjer til at håndtere dine udfordringer samt fastholde og viderebygge dine ressourcer
 • Få en personlighedstest som kan være med til at belyse dine styrker og svagheder
 • Håndtere stress
 • Blive mere afbalanceret, så du ikke handler overilet og i affekt

Udover individuel lederudvikling, tilbyder vi desuden et tilpasset uddannelses forløb for virksomheder i forhold til f.eks. strategi/rådgivning, konflikthåndtering samt stresshåndtering – og forebyggelse.
(Se venligst fanen Organisationsudvikling.)

Konflikthåndtering

Hvad er konflikthåndtering?
Konflikthåndtering er en proces hvorigennem vi vil minimere de negative virkninger og efterfølgende have fokus de positive åbninger der også er i en konflikt og der igennem skabe en læringsproces for såvel den enkelte som for teamet, ledelsen osv.

Ofte vil du som leder være i stand til at løse den selv, dog er situationer hvor vores neutrale øjne vil kunne gøre en betydelig forskel, både overfor medarbejdere men også i form af en vis ansvarsfraskrivelse for dig som leder.

Egne-49

Konflikters indflydelse på en arbejdsplads?
Uanset – er konflikter en del af en hvilken som helst organisation.  Nutiden såvel som fremtiden byder på mange nye samarbejdsformer, mere specialisering, mere koordinering på tværs af organisationer alle en forhold der i bund og grund er rigtig positivt.

Denne kompleksitet skaber dog også konflikter, der kræver handling hvis ikke det skal dræne medarbejdere, teams og dermed organisationen for energi, motivation, engagement, effektivitet og positiv udvikling. Kort sagt en konflikt fjerner fokus, skaber et dårligt arbejdsmiljø og vil have en negativ indvirkning på virksomhedens resultat.

Læs mere om: Konflikthåndtering

Stresshåndtering

Stress er et vigtigt fokus område, da det vedrører os alle i større eller mindre grad. El-kholy Consult arbejder med stresshåndtering på tre niveauer:

 • Individuelt
 • Organisatorisk
 • Ledelse

Det optimale er at arbejde på samtlige tre niveauer. En stresskonsulent er løsningen, når en virksomhed, leder eller medarbejdergruppe ønsker at:

 • Få defineret hvad stress egentlig er
 • At forebygge stress ved at vide hvilke symptomer der skal ses efter
 • Strukturere en politik eller arbejdsstruktur som forebygger stress
 • Få nogle konkrete værktøjer til at håndtere stressede medarbejdere

stress

Insight Discovery - Personprofil

Insights Discovery personprofil er et enkelt arbejdsværktøj med ubegrænsede arbejdsmuligheder. Profilen er bygget på psykologen Carl Gustav Jungs teori, og der arbejdes hele tiden med at optimere og finjustere det bagvedliggende testapparat således at profilen altid er så præcis og valid som overhovedet muligt. Personprofilen tager udgangspunkt i, at alle mennesker har fire farveenergier i sig.
Nogle har man lettere adgang til end andre, og nogle skal man strække sig efter. Insights er en af de få tests på både det danske og internationale marked der scorer højest når det kommer til kundetilfredshed, implementering og brugbarhed i dagligdagen.

Med en Insights typeprofil opnår man et dybere kendskab til både sine egne og kollegaers præferencer og arbejdsvaner. Med den forståelse vil jeres team være bedre rustet til at samarbejde og kommunikere effektivt i fremtiden, og dermed styrke jeres evne til at skabe og udvikle stærkere relationer mellem kollegaer, ledere og tværfaglige teams. Insights typeprofilen kan anvendes i alle organisationer på alle niveauer.

Vi har rigtig gode erfaringer både på organisatorisk, team og individ plan. Profilen kan således bruges til alt fra organisationsudvikling til leder- og medarbejderudvikling og til konkrete opgaver som højere salgseffektivitet og bedre kommunikation.

Vi står altid klar til en uforpligtende snak om hvordan Insights Discovery personprofil kan give mening og anvendes i jeres virksomhed.

NEO PI-3 - Personlighedstest

NEO PI-3 er en dybdegående personlighedstest der foretages, i samarbejde med Hogrefe Psykologisk Forlag.
Testen bygger på den internationale anerkendte fem-faktor model (The Big Five) og er videnskabelig anerkendt for sin validitet.

Testen måler personligheden på fem faktorer:

 • Emotionelle (følelsesmæssige) reaktioner
 • Ekstroversion (udadvendthed)
 • Åbenhed
 • Venlighed
 • Samvittighedsfuldhed

Hver dimension rummer hver seks underinddelinger facetter, der giver et meget grundigt og nuanceret indsigt i testpersonernes præferencer og kompetencer. Testen tages elektronisk og en efterfølgende gennemgang af rapporten sker altid i samspil mellem testpersonen og en af vores NEO PI-3, certificerede medarbejdere.

neo-pi-3-foto-300x208

Testen bruges til:

 • Individuel udvikling, forståelse for egne ressourcer og udviklingsområder.
 • Rekruttering, indsigt i kandidaters præferencer og kompetencer.
 • Terapeutiske forløb, åbner op for nye perspektiver, adfærdsmønstre m.m.
 • Business Coaching 1-1 (se også under certificering og uddannelse)
 • Projektledelse og –styring
 • Kursus i facilitering m. ”Visuelle værktøjer”
Business Coaching 1-1

Business Coaching 1-1 (se også under certificering og uddannelse)

Business Coaching er et målrettet værktøj med fokus på, at løse individuelle problematikker gennem frigørelse af personlige ressourcer. Undervejs ligges konkrete handlingsplaner for den enkelte persons udvikling. I processen trænes (selv) refleksion og bevidsthed. Samlet bidrager forløbet til, at personen agerer mere hensigtsmæssigt i forhold til sine arbejdsopgaver i hverdagen.

Der er til alle forløb mulighed for at supplere med en personlighedstest (se også under fanen tests).

Egne-42

Ring efter en business coach når du eller en medarbejder:

 • Står i en svær arbejdssituation som han/hun ikke selv kan se sig ud af
 • Mangler motivation
 • Har svært ved at overskue og strukturere dagligdagen
 • Føler sig stresset, eller vil forebygge stress
 • Mangler arbejdsglæde
 • Er kommet tilbage fra et længere sygdomsforløb og har brug for en “kick start”
Teamudvikling

Teamudvikling er velegnet, når større eller mindre grupper har brug for at udvikle sig hen mod et bedre samarbejde, en bedre kommunikation og en bedre udnyttelse og forståelse af hinandens forskelligheder og ressourcer. El-kholy Consult sammensætter altid løsninger, som er tilpasset den enkelte virksomhed.
Alle teamudviklingskurser kan med fordel, udvides med en eller flere tests. (se venligst under fanen tests).

Teambuilding-1-EK2

En teamudviklingskonsulent er løsningen, når et team ønsker at:

 • Få en øget forståelse for samarbejde
 • Blive mere afklarede omkring udnyttelsen af hinandens arbejdsfunktioner og arbejdsroller
 • Samarbejde som et velfungerende og optimalt præsterende team
 • Optimere kommunikationen så den bliver mere klar, tydelig og effektiv
 • Afholde mere effektive møder og få teknikker til brainstorming og struktur
 • Arbejde med implementering af en overordnet strategi, visioner, værdier og hvordan vi når målet
 • Få en sjov og inspirerende oplevelse

Teambuilding-1-EK3

Foredrag

Et foredrag eller en workshop kan være et væsentligt supplement til udviklingsarbejde i jeres virksomhed. Et foredrag eller workshop igennem os kan både supplere eksisterende tiltag, danne rammen for nye eller stå alene til inspiration og idegenerering.

20170309 3 - Kopi
Vi har mange års erfaringer med at skræddersy løsninger så det passer til lige den sammenhæng eller opgave i står overfor. Med en workshop eller et foredrag hos El-Kholy Consult vil I blandt andet kunne få en større indsigt i:

 • Ledelse
 • Stresshåndtering og politik
 • Mødeledelse
 • Typeprofiler
 • Arbejdsglæde
 • Motivation
 • Forandring
 • Konflikthåndtering
 • Formidling og facilitering

Vi vil med glæde løse lige netop den opgave I står over for, og vi sætter en stor ære i at skræddersy løsninger der passer til jeres virksomhed.

Klik på emnerne for at læse mere

Coaching 1-1

Coaching 1-1 (se også under certificering og uddannelse)

Coaching er en metode til at udforske og skabe nye perspektiver på din livssituation. Det er en fremadrettet proces, med fokus på dine ressourcer, værdier og mål.

Med coachen som katalysator udvikler du evnen til blandt andet at præcisere dine ønsker, se muligheder og opdage iboende ressourcer. Generelt giver coaching dig større overblik, ro og energi til at nå dine mål.
Således at du kan få et liv med størst mulig livskvalitet.

Et forløb med coach er en løsning hvis du:

 • Gerne vil motionere mere og evt. tabe dig
 • Søger nye perspektiver på et problem
 • Ønsker øget refleksion
 • Ønsker afklaring af mål og udviklingspunkter
 • Gerne vil være mere glad
 • Ønsker bevidsthed om egne ressourcer

Coaching-1-1-EK

NEO PI-3 personlighedstest

NEO PI-3 personlighedstest (se også under certificering og uddannelse)

Hvad kan du kan bruge NEO-PI-3 testen  til:

 • Individuel udvikling
 • Forståelse for egne ressourcer
 • Udviklingsområder.

NEO PI-3 er en dybdegående personlighedstest der foretages, i samarbejde med
Hogrefe Psykologisk Forlag.
Testen bygger på den internationale anerkendte fem-faktor model (The Big Five) og er videnskabelig anerkendt for sin validitet.

Testen måler personligheden på fem faktorer:

 • Emotionelle (følelsesmæssige) reaktioner
 • Ekstroversion (udadvendthed)
 • Åbenhed
 • Venlighed

Hver dimension rummer hver seks underinddelinger facetter, der giver et meget grundigt og nuanceret indsigt i dine præferencer og kompetencer, på dit personlige såvel som på dit professionelle plan.

Testen tages elektronisk og en efterfølgende gennemgang af rapporten sker altid i samspil mellem dig og en af vores NEO PI-3, certificerede medarbejdere.

Insights Discovery typetest

Insights Discovery personprofil er et enkelt arbejdsværktøj med ubegrænsede arbejdsmuligheder. Profilen er bygget på psykologen Carl Gustav Jungs teori, og der arbejdes hele tiden med at optimere og finjustere det bagvedliggende testapparat således at profilen altid er så præcis og valid som overhovedet muligt. Personprofilen tager udgangspunkt i, at alle mennesker har fire farveenergier i sig. Nogle har man lettere adgang til end andre, og nogle skal man strække sig efter. Profilen kan således være med til at skabe en større indsigt i personlige præferencer og udviklingspunkter.

Med en Insights typeprofil opnår man desuden et dybere kendskab til både sine egne og andres arbejdsvaner. Med den forståelse vil du være bedre rustet til at samarbejde og kommunikere effektivt, og dermed styrke din evne til at skabe og udvikle stærkere relationer mellem kollegaer, ledere og tværfaglige teams. Hvis du står overfor en arbejds- eller samarbejdsopgave der kan være svært at løse, eller har du lyst til at blive klogere på dig selv, så er en Insights personprofil måske det helt rigtige for dig. Testen kan tages af alle, og den er formuleret i et lettilgængeligt sprog der gør den både let forståelig og brugbar i hverdagen.

Hvis du vil vide mere står vi altid klar til at fortælle mere om hvordan en Insights personprofil kan give mening for dig.

Individuel sundhedstjek

Dit individuelle sundhedsforløb i eget hjem.

Tilbuddet er for dig, som kan nikke genkendende til et eller flere af følgende
udsagn:

 • Jeg vil gerne tabe mig på en sund og vedvarende måde
 • Jeg vil gerne have en sundere hverdag med mere energi og overskud
 • Jeg synes det er svært at navigere rundt i de mange sundhedsråd og -myter
 • Jeg har brug for vejledning og konkrete råd ift. fx sunde alternativer, indkøb og madlavning
 • Jeg vil gerne dyrke mere motion i hverdagen og har brug for et kærligt skub til at komme i gang
 • Jeg har brug for hjælp til at lægge en plan og finde ud af hvor jeg skal starte
 • Jeg vil gerne have besøg af en sundhedskonsulent i mit eget hjem

Sammen med dig arbejder vi på, at finde en løsning på de udfordringer du oplever i hverdagen.

Vi tager altid afsæt i dig og dine behov med udgangspunkt i dine ønsker og motivation for at ændre livsstil.

I fællesskab lægger vi således en plan for, hvordan du kan nå dine mål på en sund og vedvarende måde.

Et sundhedsforløb består typisk af fem besøg af 1-1,5 times varighed. Vi anbefaler fem besøg, idet forløbet indledes og afsluttes med sundhedstjek. Der er selvfølgelig altid muligt at forlænge forløbet efter dine behov.

Stress- Og Livsstilcoaching

Stress ødelægger dit liv – på jobbet og privat

Stress er ikke en sygdom – men en tilstand!

 • Oplever du din hverdag som hektisk og uoverskuelig?
 • Føler du dig utilpas, har du spændinger og hovedpine?
 • Oplever du selv og andre personer i dine omgivelser?
 • Føler du at du har ændret adfærd?
 • Eller har du svært ved at være ‘til stede’?

Der er mange symptomer på stress, og det er vigtigt, at tage dem alvorligt,
inden det får for store konsekvenser.

Stress skal tages alvorligt!
Derfor er det vigtigt, hurtigst muligt at få aftalt en tid.
Vores coaches står klar og med meget kort varsel.

Vi tilbyder dig et coaching forløb, som er målrettet mod stresshåndtering.

Coaching er ikke terapi, men en måde, hvorpå vi igennem et individuelt
forløb, giver dig sparring på dine problemstillinger/udfordringer og hjælper
dig med at få en god og sund struktur i din hverdag igen og i fremtiden.

Egne-39

Læs mere om: Stresscoaching

Klik på emnerne for at læse mere

Certificering som Business Coach

Styrk din selvledelse og udvid din evne til at skabe ny viden og udvikling.

Formålet med Certificering i Business Coaching er, at du, igennem konkrete teknikker, lærer at udvikle og anvende dine medarbejderes viden, således at alle ressourcer bliver udfoldet. For at kunne udfolde andre, skal du kende egne ressourcer, udfordringer og coping-strategier.
Derfor arbejdes der målrettet med dine dagligdagsudfordringer, som uden tvivl vil bidrage til din selvudvikling.

businesscoach
Certificering i Business Coaching er relevant for dig, der:

 • ønsker mere tid til dig selv og din personlige udvikling
 • længes efter et eksternt netværk til at sparre med omkring de problematikker, du ikke kan dele med dine kollegaer
 • er på udkig efter nye måder at inspirere og motivere dine medarbejdere på
 • er ivrig efter at få nogle konkrete værktøjer til konflikthåndtering
 • savner at fordybe dig, og have tid til at opleve et højere refleksionsniveau

Certificering i Business Coaching vil gøre dig i stand til at:

 • tage tingene op i metaperspektiv og se problemerne fra mere end én vinkel
 • frigøre medarbejderes potentiale
 • kommunikere inddragende og motiverende
 • lede og strukturere møder
 • løse konflikter og vende dem til positive sociale handlinger

Certificering i Business Coaching er skabt til dig, der:

 • arbejder med ledelse på mellemleder-niveau i offentlige eller private virksomheder
 • arbejder som konsulent, mentor, rådgiver eller lign.
 • har en koordinerende menneskelig funktion
 • arbejder med projektledelse
 • har en lille eller mellemstor virksomhed

Kursusindhold:

 • kontrakt, spilleregler og forventningsafstemning
 • spørgeteknikker og kommunikationsredskaber
 • individuelle processer vs. teamprocesser
 • konflikthåndtering, vanskelige samtaler og feedbackmetoder
 • personlig udvikling
 • appreciative inquiry
 • systemisk/narrativ tilgang
 • reflekterende team og kreative metoder til facilitering af teamprocesser
 • omsætning af teorier og metoder til daglig praksis

Kursusforløb:

Når du er tilmeldt kurset vil du modtage følgende inden kursusstart:

 • en coachinggrundbog, samt mappe m. artikler og noter som kan læses inden kursusstart for størst udbytteprogram, handlingsplan, deltagerliste og litteraturliste
 • program, handlingsplan, deltagerliste og litteraturliste

Kurset strækker sig over 8 undervisningsdage samt en afsluttende eksamensdag.
Det forventes kursisterne udfører minimum 20 træningstimer imellem undervisningsdagene. Alle dage er med fuld forplejning.
Efter endt kursus skal du påregne en hel dag til eksamen, du vil dog kun selv være til eksamen ca. 40 min. Udover den mundtlige eksamen afleveres en 3 siders synopsis.

Tidspunkter for kurser:

Tidspunkter for nye kurser vil løbende blive opdateret.

Eksamen:

 • Eksamensdato bliver oplyst efter sidste tilmeldingsfrist.
Certificering i personlighedstesten NEO PI-3

Formålet med Certificeringen er:

 • at opnå indsigt og åbne op for de muligheder der er ved at bruge NEO-PI-3
 • at blive fortrolig med samtaletekniske værktøjer til brug ved feedback
 • gennemgang af dilemmaer og etik

Certificeringen i NEO-PI-3 sker i samarbejde med Hogrefe – Psykologisk Forlag.
Testen bygger på den internationale anerkendte fem-faktor model (The Big Five) og er videnskabelig anerkendt for sin validitet.

Testen måler personligheden på fem faktorer:

 • Emotionelle (følelsesmæssige) reaktioner
 • Ekstroversion (udadvendthed)
 • Åbenhed
 • Venlighed

Hver dimension rummer hver seks underinddelinger facetter, der giver et meget grundigt og nuanceret indsigt i testpersonernes præferencer og kompetencer.
Testen tages elektronisk og en efterfølgende gennemgang af rapporten sker altid i samspil mellem testpersonen og en af vores NEO PI-3, certificerede medarbejdere.

Testen bruges til:

 • Individuel udvikling, forståelse for egne ressourcer og udviklingsområder.
 • Rekruttering, indsigt i kandidaters præferencer og kompetencer.
 • Terapeutiske forløb, åbner op for nye perspektiver, adfærdsmønstre m.m.

Tid
Certificeringen tager 3 dag, hvor eksamen vil være indbygget i dag 3.
Der skal forventes hjemmearbejde til at øve og udføre feedback på tests.
Afleverings af 3 siders synopsis til brug ved eksamen.

personlighedstest

Lederuddannelse

Kravet til nutidens leder er stødt stigende. Uddannelse og træning er derfor nødvendig for at kunne levere ledelse på højeste plan.

Vi har mange års erfaringer med at tilrettelægge, skræddersy og levere lederuddannelser til organisationer og virksomheder. Hos os handler det om den enkelte leder og hvad der rør sig i denne persons hverdag. Vi arbejder multiteoretisk, hvilke vil sige at vi trækker på en lang række teorier og værktøjer fra erhvervspsykologiens og coachingens verden for at levere det bedste produkt til den enkelte leder eller virksomhed.

Basic Leadership Skills

El-kholy Consult tilbyder en grund-lederuddannelse, hvor du bliver klædt på til de mange udfordringer der følger med, når du træder ind i rollen som leder.

For at kunne lede andre, er det vigtigt, at kunne lede sig selv. Derfor har vi skræddersyet et program, som giver dig mulighed for at opbygge dit personlige lederskab samtidig med, at du opnår de basis-lederskabsevner det kræver at være leder for andre. På uddannelsen vil du blive udfordret og styrket baseret på et program, der består af både aktuel teori og konkrete praksisrettede metoder. Uddannelsen danner samtidig grundlag for et udvidet og aktivt ledelsesnetværk.

Du opnår

 • et stærkt personligt lederskab
 • indsigt i både klassiske og nyeste ledelsesmetoder
 • at kunne frembringe motivation og trivsel
 • kommunikative og relationelle færdigheder
 • evner til at skabe følgeskab
 • at kunne drive udviklings- og forandringprocesser
 • færdigheder i forhold til at skabe innovation
 • redskaber til at spotte og tackle konflikter
 • konkrete og direkte anvendelige ledelsesværktøjer
 • kendskab til dig selv og din ledertype

Hvem kan deltage?

Denne uddannelse retter sig mod dig, som er ny i lederrollen og som har behov for grundlæggende ledelseskompetencer, der effektivt kan styrke dig i de daglige ledelsesudfordringer. Eller dig som allerede har ledererfaring, men som ønsker at skabe endnu bedre resultater med din ledelse.

Uddannelsens indhold

Baseret på nyeste forskning indenfor feltet samt gedigen praksiserfaring har vi sammensat et program der giver dig de vigtigste lederskabskompetencer. Nedenfor kan du få et overblik over hvad de enkelte moduler i uddannelsen indeholder.

Modul 1 – kickoff

 • Præsentation og introduktion
 • Insights typeprofiler
 • Selvledelse (går igen i alle følgende moduler)

Modul 2

 • Ledelsesstile og metoder
 • Organisationsteori
 • God ledelse

Modul 3

 • Proaktivitet
 • Værdibaseret ledelse
 • Følgeskab


Modul 4

 • Modstand og medspil
 • Vision
 • Konflikthåndtering

Modul 5

 • Motivationsskabelse
 • MUS
 • Konkrete ledelsesværktøjer

Modul 6

 • Innovation
 • Planlægning og prioritering
 • Coachingteknikker

Modul 7

 • Coachingteknikker fortsat
 • Facilitering
 • Mødeledelse

Modul 8

 • Kommunikation
 • Arbejdsmiljø og trivsel
 • Stresshåndtering

Modul 9

 • Præsentationsteknik
 • Mødeledelse
 • Team

Modul 10

 • Strategiledelse
 • Implementering
 • Afrunding

PRAKTISK

Sted:

Agerbæksvej 7B
8240 Risskov

www.elkholyconsult.dk

Pris:

25.000 kr. + moms

Prisen er inklusiv:

 • undervisning ved erhvervspsykolog samt erhvervskonsulent
 • fuld forplejning alle dage i form af morgenmad, frokost, drikkevarer og snacks
 • en god middag inklusiv drikkevarer på restaurant den sidste aften
 • typeprofil fra Insights
 • 2 timers feedback og coaching
 • materialer
 • diplom

Tilmelding

Af hensyn til deltagernes udbytte er der et begrænset antal pladser.

For tilmelding eller yderligere information om uddannelsen kontakt venligst:

Hanna El-Kholy

Mobil: 51 30 34 40

Mail: hanna@elkholyconsult.dk

Kursus i fascilitering m. 'Visuelle Værktøjer'

Visuelle Værktøjer er et kreativt værktøj skabt af erhvervspsykologerne Hanna El-Kholy og Gaia Nedergaard

Visuelle værktøjer er et arbejdsredskab til udviklende samtaler og processer. Materialet har vist sig effektivt i faciliteringen af både klinisk og organisatorisk arbejde, og det udmærker sig gennem evnen til at åbne op for klienters og medarbejderes fortolkninger og forståelsesmåder.
Materialet indeholder 150 betydningsmættede billeder taget af Yuri Arcurs, som er blandt verdens dygtigste fotografer. Gennem brugen af narrative interviewguides kan der nås både dybdegående og intuitiv udforskning af personers og gruppers værdier, visioner eller problemstillinger.

Med et kursus i facilitering m. ”Visuelle Værtktøjer” vil du stå stærkere som formidler, og på en kreativ og anderledes måde være i stand til at kunne kommunikere og formidle indhold og materialer på en ny og spændende måde.

Kontakt os for en uforpligtende snak på telefon +45 51 30 34 40

el-kholy-consult_logo

Balance skaber udvikling